JA slide show
 
ข่าวและความเคลื่อนไหว
พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระราชวีราคม อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ
วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 08:05

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระราชวีราคม อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ ณ ศาลาประชุมสงฆ์ วัดก้ำก่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานพระราชทานเพลิงศพระครูอนุสรณ์วิริยธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำฮู และอดีตเจ้าคณะตำบลเวียงใต้
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:41

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ร่วมพิธีงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูอนุสรณ์วิริยธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำฮู และอดีตเจ้าคณะตำบลเวียงใต้ ณ วัดน้ำฮู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:27

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ ณ วัดแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 09:42

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ณ วัดแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2014 เวลา 07:56

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๐๐ รูป เนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ต้อนรับสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระครูอนุศาสน์สุตคุณ
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 09:11

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์  นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ร่วมพิธีต้อนรับ พระครูอนุศาสน์สุตคุณ เจ้าอาวาสวัดผ่าบ่องเหนือ ในโอกาสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ ที่วัดก้ำก่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
สวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
วันพุธที่ 01 มกราคม 2014 เวลา 06:07

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสุวิทย์  นนทวิศรุต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๒๗ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู โดยมี พระครูอนุสิฐธรรมสาร รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธา  สายวาณิชย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ตกเบิกเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2013 เวลา 08:11

รายละเอียดการโอนเงิน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
สวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๒๗
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2013 เวลา 07:15

กำหนดการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัดพระธาตุจอมมอญ อำเภอแม่สะเรียง
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2013 เวลา 07:12

อ่านเพิ่มเติม...
 
รับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 06:11

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสุวิทย์  นนทวิศรุต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการ รับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จทรงยกฉัตรเหนือพระพุทธรูป บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเบิกพระเนตร พระนวราชบพิตรประสิทธิ์ชัย ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 04:28

รายละเอียดการโอนเงิน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสมเดข  มะลาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนพระปริยัติฯ สามัญ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือพระสังฆาธิการ


คู่มือไวยาวัจกร


คู่มือการปฏิบัติงาน อ.ป.ต.


คู่มือการประเมินฯพัฒนาวัด


คู่มือเผยแผ่ฯภาคปฏิบัติการแบบฟอร์มและเอกสาร

พจนานุกรม


โดยพระธรรมกิตติวงศ์

ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

คำที่ชาวพุทธควรรู้


นักธรรม-บาลี


ธรรมศึกษา


ผลสอบนักธรรมสนามหลวง


ผลสอบนักธรรมสนามหลวง

ผลสอบ B-NET


ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในวัด

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มฯ


เจ้าคณะปกครองสงฆ์จังหวัด


พระญาณวีรากร
เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระไตรปิฎก


วัดสำคัญของจังหวัด

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ พร้อมกับการสร้างเมืองแม่ฮ่องสอน แต่เดิมอยู่เหนือสุดของเมืองจึงได้ชื่่อว่าวัดหัวเวียง
วัดพระธาตุดอยกองมู
ป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอยสูง

วัดจองคำ พระอารามหลวง
วัดจองคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ่

ระบบฐานข้อมูลวัด


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือพุทธศาสนิกชน


หลักการถือศีลปฏิบัติธรรม


 

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้99
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้150
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้613
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1417
mod_vvisit_counterเดือนนี้4453
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4118
mod_vvisit_counterทั้งหมดตั้งแต่พ.ค.56106300

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
Your IP:: 54.80.19.63
 , 
Today: ส.ค. 27, 2014