Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสมพร จันอุด
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนข่าวและความเคลื่อนไหว แห่งที่ ๓ (ธ) วัดแม่ปาง

แห่งที่ ๓ (ธ) วัดแม่ปาง

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งที่ ๓(ธ) วัดแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้รับการอนุมัติให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓ มีพระครูประสิทธิ์คณารักษณ์  เป็นเจ้าสำนักฯ

ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕

 

ประกาศผลการคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕