Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสมพร จันอุด
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนข่าวและความเคลื่อนไหว เจ้าคณะอำเภอ ตำบล ธรรมยุต

เจ้าคณะอำเภอ ตำบล ธรรมยุต

เจ้าคณะปกครองสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ธรรมยุต

พระครูประสิทธิ์คณานุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พระครูสังวรธรรมาภินันท์
เจ้าคณะตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน