Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคตล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมสวดมนต์ ประมาณ ๕๐๐ คน