Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๒๕ รูป ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เนื่องในวันมาฆบูชา

โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี ดังกล่าว

ภาพ : สุภาวดี สีลิพิน
ข่าว : สุภาวดี สีลิพิน