Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

พิธีฟังเทศนาธรรม และพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีฟังเทศนาธรรม และพิธีเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เนื่องในวันมาฆบูชา

โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี ดังกล่าว

ภาพ : สุภาวดี สีลิพิน
ข่าว : สุภาวดี สีลิพิน