Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประชุมการบรรพชาอุปสมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมการบรรพชาอุปสมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเวลา ๑๕.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ชั้น ๒

โดยนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานที่ประชุม พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ภาพ : จิระศักดิ์ โภชนา พศจ.มส
ข่าว : เดือนวิสาข์ หนูหงษ์ พศจ.มส