Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

วันวิสาขบูชา จังหวัดแม่ฮองสอน ปี 2562

เมื่อวันที่ 18 พฦษภาคม 2562 นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบูญตักบาตร ฟังเทศนาธรรม และพิธีเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมื่องแม่ฮองสอน จ.แม่ฮองสอน เนื่องในวันวิสาขบูชา

โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี ดังกล่าว

ภาพ : พศจ.มส วธ.จ.มส
ข่าว : ศรายุธ พศจ.มส