Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต พัฒนาการคิด เพื่อชีวิตใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา รุ่นที่ ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรและเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ โครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต พัฒนาการคิด เพื่อชีวิตใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา รุ่นที่ ๑ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ชี้แนวเขตวัดตาลเจ็ดต้น (วัดร้าง) ที่พบใหม่

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ นายประโยชน์ โรจน์ศาสนเสถียร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ คอยระวังชี้แนวเขตวัดตาลเจ็ดต้น  (วัดร้าง)  ที่พบใหม่  ณ  บ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายสมเดช  มะลาขันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมทั้งข้าราชการ เข้าร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมือวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

รายละเอียดการโอนเงิน

ไขข้อสงสัยเรื่องภิกษุณี

 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...