Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

๖ มกราคม ๒๕๖๐ พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีพระครูวิรัช  วิรยธมฺโม เจ้าคณะตำบลปางมะผ้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๐๐ คน

๕ มกราคม ๒๕๖๐ พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายทวีพันธ์  ตันสกุล  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนชายไทยสมัครอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระบำเพ็ญกุศลครบกำนดสตมวาร(๑๐๐ วัน)จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอเชิญชวนชายไทย อายุ ระหว่าง ๒๐ - ๖๐ ปี สมัครเข้าร่วมพิธีอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระบำเพ็ญกุศลครบกำหนดสตมวาร(๑๐๐ วัน)  สมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๕๓๖๑ ๔๔๙๔ ทุกวันในเวลาราชการ

เงินอุดหนุนค่าไตรจีวร ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว ค่าพาหนะนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนค่าไตรจีวร ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว ค่าพาหนะนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

รายละเอียดการโอนเงิน

บทความ อื่นๆ ...