Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(สำนักเรียน)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เข้าบัญชี สำนักเรียน/ศาสนศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวล่า ๑๖.๐๐ น.  คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีประมาณ ๒๕๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายรูป ค่าภัตตาหาร ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าไตรจีวร ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายรูป ค่าภัตตาหาร ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าไตรจีวร ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เงินอุดหนุน ค่าตอบแทนครู บุคลากร และค่าตอบแทนครูบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนครู บุคลากร และค่าตอบแทนครูบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายรูป ค่าภัตตาหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายรูป และค่าภัตตาหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

บทความ อื่นๆ ...