Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมทำบุญช่วยเหลือวัดประสบภัย

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ได้เกิดเพลิงไหม้ วัดพุทธรังษี ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้ศาสนสถานภายในวัดเสียหายหมด โดยความเสียหายเบื้องต้น ไม่ต้่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท  ในการนี้  สำนักงานเพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปัจจัยช่วยเหลือวัดพุทธรังษี โดยแจ้งความประสงค์ ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี เข้าบัญชีโรงเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรียนร้อยแล้ว

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมื่อวันที่  ๑๗ เมษายน    ๒๕๕๘

รายละเอียดการโอนเงิน

บทเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘

ดาวน์โหลด บทเจริญพระพุทธมนต์

บทความ อื่นๆ ...