Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดจองคำพระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเพิ่มศักดิ  ฉวีรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการพลเรือนทุกสังกัด ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสมาคม ชมรส สโมสร องค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้ นายเกียรติพงษ์  โรคน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๕๐๐ รูป/คน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรม ปฏิบัติธรรม จัดนิทรรศการ พิธีล้างพระพักตร์พระเจ้าพาราละแข่ง ทำบุญตักบาตร ขึ้นวัดฟังธรรม และพิธีเวียนเทียน

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เข้าบัญชี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

 

อุดหนุนการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เข้าบัญชีหน่วยอบรมประชาชนตำบล จำนวน ๗ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐


รายละเอียดการโอนเงิน

บทความ อื่นๆ ...