Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อม ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพบอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้อุปสมบท ณ วัดพระธาตุดอยมู จำนวน 113 คน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐น. คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีอุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๑๓ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองฯโดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีปลงผมนาคจำนวน ๑๑๓ คน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองฯโดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประจวบ อาจารพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาส เวลา ๑๙.๐๐ น.เทศน์สอนนาค โดยมีพระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์เทศน์

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน ตกเบิก ครั้งที่๖/๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ ตกเบิก ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๐ เข้าบัญชี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๐

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เข้าบัญชี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐

บทความ อื่นๆ ...