Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ สะพานซูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอแม่ลาน้อย

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ ได้ออกตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอแม่ลาน้อย ณ วัดแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมือวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

บทความ อื่นๆ ...