ข่าวและความเคลื่อนไหว
ข่าวประชาสัมพันธ์


เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:19

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

LAST_UPDATED2
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 04:20

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายกิตติศักดิ์ บัวแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นางสาวเดือนวิสาข์ หนูหงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพรรบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีฯ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:51

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รายละเอียการโอนเงิน

LAST_UPDATED2
 
งาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:06

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสำรวจรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและช่วยเหลือวัดในกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทางพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:33

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายประโยชน์ โรจน์ศาสนเสถียร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำรวจรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ณ วัดโวหารคุณ บ้านแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL