Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติวัด/สำรวจพระภิกษุสามเณรในพรรษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความอนุเคราะห์เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรอกข้อมูล พร้อมส่งรายละเอียดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๙๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความอนุเคราะห์เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรอกแบบสำรวจข้อมูลบัญชีสำรวจพระภิกษุสามเณรในพรรษา กรอกข้อมูล พร้อมส่งรายละเอียดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๙๙

------------------------------------------------------------------------------

ส่งข้อมูลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเก็บข้อมูลใส่แผ่นซีดี ,เอกสาร หรือไฟล์WORD

ส่งข้อมูลทาง E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่อยู่   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาคารผู้สูงอายุ วัดม่วยต่อ ต.จองคำ อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๐๐๐

Line กลุ่มกองงานพระเลขา http://line.me/ti/g/D933p_ORvA

ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร


การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจัดวัด

เพื่อเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยให้วัดทุกวัดส่งบัญชีรายรับ - รายจ่ายวัด ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ส่งไปยังเจ้าคณะตำบลที่ปกครอง และเจ้าคณะตำบลทุกตำบลรวบรวม

ส่งบัญชีรายรับ - รายจัดวัด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ไปยังเจ้าคณะอำเภอในปกครอง

สุดท้ายขอความอนุเคราะห์เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอรวบรวมเอกสารบัญชีรายรับ - รายจ่าย

มายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิ้งค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และแบบฟอร์ม

๑๒ สิงหา มหาราชินี

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน   ๒๕๕๙

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน เมษายน  ๒๕๕๙ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

รายละเอียดการโอนเงิน

บทความ อื่นๆ ...