Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมือวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

**โอกาสสุดท้าย** ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบูชาพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบูชาพระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อชินหน้าทองคำ และพระเนื้อผง (ดิน) หน้าทองคำ เพื่อสมทบทุนการบูรณะและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทางพระพุทธศาสนา "หอประชุมทางพระพุทธศาสนา ณ พุทธมนฑล" จังหวัดนครปฐม

ติดต่อบริจาคได้ที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเวลาราชการ  โทร ๐-๕๓๖๑-๔๔๙๔

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานร่วมประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอ่านพระบรมราชโองการสมณะศักดิ์ พระมหานิยม ปญฺญาวโร ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนานามที่ "พระครูอนุศาสน์สุตคุณ และแต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีอ่านพระบรมราชโองการสมณะศักดิ์ พระมหานิยม ปญฺญาวโร ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนานามที่ "พระครูอนุศาสน์สุตคุณ และแต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ ณ วัดก้ำก่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...