Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบบุคคลแต่งตัวปลอมเป็นพระสงฆ์

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคายได้รับเรื่องร้องเรียนว่า นายสุรเชษฐ์ ศรีโนนเคน ได้แต่งตัวปลอมเป็นพระสงฆ์ หลอกเอาเงินพร้อมทรัพย์สิน ปัจจุบันหลบหนีไปอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร
หากพบเห็นบุคคลดังกล่าว โปรดแจ้งได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.๐ ๕๓๖๑ ๔๔๙๔

รายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสอันเป็นมหามงคล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสวนสมุนไพรในวัด (วัดสมุนไพรดีเด่น)

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายประโยชน์ โรจน์ศาสนเสถียร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ติดตามวัดในโครงการสวนสมุนไพรในวัด (วัดสมุนไพรดีเด่น)  ณ  วัดหมอกจำแป่  อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมเดช  มะลาขันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ปี ๒๕๕๗ ณ ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...