ข่าวและความเคลื่อนไหว
ข่าวประชาสัมพันธ์


เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 07:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

LAST_UPDATED2
 
เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 07:27

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมือวันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 02:08

LAST_UPDATED2
 
โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 04:18

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางสาวเดือนวิสาข์ หนูหงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 06:09

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๓ รูป เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ณ วัดจองคำพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อจากนั้น เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีการถวายพระพร การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และลงนามถวายพระพร ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอน และพิธีภาคค่ำ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ออำกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (กกท) โดยนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL