Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการสำนักงาน ประสานพระครูอนุสิฐธรรมสาร รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การปฏิบัติดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงาน"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมเดช  มะลาขันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" ครั้งที่ ๓ ณ ถวนนนาวาคชสาร อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุรพล  พนัสอำพล  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิด

 

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมือวันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

ยินดีต้อนรับ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทความ อื่นๆ ...