Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการโอนเงิน

ขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  พระครูอนุสิฐธรรมสาร เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพระครูอนุศาสน์โสภณ  เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า พระครูวิรัช  วิริยธมฺโม เจ้าคณะตำบลปางมะผ้า นายสุรศักดิ์  ป้อมทองคำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสมเดช  มะลาขันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้้นที่  เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหน่วยงานราชการ และโรงเรียน ในเขตอำเภอปางมะผ้า

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม      ๒๕๕๘

รายละเอียดการโอนเงิน

นิเทศ ติดตาม โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

วันที่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  นายสมเดช  มะลาขันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกรรมการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นิเทศ ติดตาม โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

มอบรางวัลความประพฤติดีและขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายสุรศักดิ์  ป้อมทองคำ นายกพุทธสมาคมภาค ๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสมเดช  มะลาขันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี แก่นายรัชพล  รัตนอังกูล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  พร้อมนี้ได้ประสานงานขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล ๕ กับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...