Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ตกเบิกเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ตกเบิกครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมื่อวันที่  ๒๙ กันยายน     ๒๕๕๘

 

รายละเอียดการโอนเงิน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท ปฏิบัติราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครแผ่นที่ ๑

ประกาศรับสมัครแผ่นที่ ๒

ใบสมัคร

สวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จฯ มาประทับที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรับการถวายการตรวจพระวรกาย ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้น สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความเมตตาเจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวรอยู่ในขณะนี้ ตามโอกาสที่เหมาะสม หรือช่วงทำวัตรเช้า - เย็น

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน       ๒๕๕๘

 

รายละเอียดการโอนเงิน

บทความ อื่นๆ ...