Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมอุปสมบท ๘๙ รูป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครอุปสมบท

น้อมส่งเสด็จ สู่สวรรค์คาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย และรูปหล่อครูบาผาผ่า

วันนี้ 5 ตุลาคม 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด วัดพระธาตุปางหมู และมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง   พระพุทธสุริยเมตตรัย และรูปเหมือนองค์ครูบาผาผ่า และพิธีพุทธาภิเษกมวลสาร ที่วัดพระธาตุปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน พร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวได้มากราบสักการบูชา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไป

โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสถานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางนฤมล ปาลวัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตอกเข็มมงคล 9 ต้น และวางแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

จากนั้น พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานจุดเทียนชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระเกจิอาจารย์ทำพิธีปลุกเสกชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ทำพิธีดับเทียนชัย

สำหรับพระพุทธสุริยเมตตรัยมีขนาดความสูง 12 เมตร และรูปหล่อครูบาผาผ่า มีขนาดความสูง 4 เมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 25 ล้านบาท

สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติวัด/สำรวจพระภิกษุสามเณรในพรรษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความอนุเคราะห์เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรอกข้อมูล พร้อมส่งรายละเอียดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๙๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความอนุเคราะห์เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรอกแบบสำรวจข้อมูลบัญชีสำรวจพระภิกษุสามเณรในพรรษา กรอกข้อมูล พร้อมส่งรายละเอียดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๙๙

------------------------------------------------------------------------------

ส่งข้อมูลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเก็บข้อมูลใส่แผ่นซีดี ,เอกสาร หรือไฟล์WORD

ส่งข้อมูลทาง E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่อยู่   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาคารผู้สูงอายุ วัดม่วยต่อ ต.จองคำ อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๐๐๐

Line กลุ่มกองงานพระเลขา http://line.me/ti/g/D933p_ORvA

ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร


การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจัดวัด

เพื่อเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยให้วัดทุกวัดส่งบัญชีรายรับ - รายจ่ายวัด ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ส่งไปยังเจ้าคณะตำบลที่ปกครอง และเจ้าคณะตำบลทุกตำบลรวบรวม

ส่งบัญชีรายรับ - รายจัดวัด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ไปยังเจ้าคณะอำเภอในปกครอง

สุดท้ายขอความอนุเคราะห์เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอรวบรวมเอกสารบัญชีรายรับ - รายจ่าย

มายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิ้งค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และแบบฟอร์ม

บทความ อื่นๆ ...