Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันปิยมหาราช ปี ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมวางพวงมาลา  วันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ สะพานซูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอแม่ลาน้อย

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ ได้ออกตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอแม่ลาน้อย ณ วัดแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมือวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

บทความ อื่นๆ ...