Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสมพร จันอุด
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนข่าวและความเคลื่อนไหว การให้ข้าราชการฯสตรีไปถือศีลปฏิบัติธรรม

การให้ข้าราชการฯสตรีไปถือศีลปฏิบัติธรรม