Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสมพร จันอุด
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนข่าวและความเคลื่อนไหว การขอใช้ที่ป่าเพื่อสร้างวัด

การขอใช้ที่ป่าเพื่อสร้างวัด