กิจกรรมถวายคหบดีไตรจีวรและกัปปิยภัณฑ์แด่พระภิกษุอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสประจำปี ๒๕๖๔

        เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมถวายคหบดีไตรจีวรและกัปปิยภัณฑ์แด่พระสงฆ์หลังฤดูกาลออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๓ วัด ๑๙๗ รูป ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการสร้างบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนา และส่งเสริมความสมานสามัคคีในบุคคลากรในหน่วยงานตามวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ  โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ โดยนายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมข้าราชการในสังกัดเป็นผู้ทำงานสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,942