ประเพณีปอยส่างลองวัดบ้านสบสอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.

      นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประเพณีปอยส่างลองวัดบ้านสบสอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยพระอธิการ จักรพันธุ์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสบสอย พระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ เจ้าอาวาสวัดภูสมณาราม พร้อมด้วย นายพร้อมพงษ์ พันธ์เลิศ ผู้ใหญ่บ้านสบสอย และคณะศรัทธาที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมประเพณีฯ ณ วัดบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,888