วัดจอมทอง

วัดจอมทอง

วัดจอมทอง รหัสวัด ๐๓๕๘๐๔๐๒๐๐๑ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งพร้าว เลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๔ ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน ๘๕ ไร่ ๓ งาน น.ส. ๓ ก เลขที่ ๗๐ (ใบแทน)

อาณาเขต                    ทิศเหนือ                จด     ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย

                                       ทิศใต้                     จด     ถนนสาธารณประโยชน์

                                       ทิศตะวันออก       จด     ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย

                                       ทิศตะวันตก         จด     ลำน้ำ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

                             อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                             ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารไม้

                             หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

                             กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ จำนวน ๒ หลัง

                             วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                             ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง จำนวน ๒ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง ห้องสุขา ๑๕ ห้อง

ปูชนียวัตถุ         - พระประธานประจำอุโบสถ ปาง มารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

                            - พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปาง มารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒

                            - ปูชนียวัตถุอื่นๆ มี พระธาตุ ๒ องค์ ระฆังคู่พระธาตุ

                 วัดจอมทอง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๖ ตามประวัติดอยจอมทองเป็นผู้เขาสูงต่อกันเป็นเทือกเขา มีถ้ำอยู่ ภายในถ้ำมีสมบัติเป็นต้นว่า ถ้วย โอ่ง ชาม ฆ้อง กลอง ในสมัยนั้นมีพ่อค้าไม้ซึ่งเป็นคนไทย ๒ คน หนึ่งในสองคนนั้นเป็นสามรของแม่เฒ่าหม่อนเงิน ได้พบสมบัติในถ้ำ จึงได้กล่าวขอยืมสมบัติในถ้ำแลกเป็นเงินไปลงทุนทำไม้สักและเอาไปขาย โดยได้สัญญาว่าถ้าค้าขายได้กำไรดีจะสร้างเจดีย์ไว้บนหลังถ้ำ เมื่อคนไทยทั้งสองค้าไม่สักได้กำไรจึงได้เดินทางกลับมาสร้างพระธาตุตามสัญญาพร้อมอันเชิญพระบรมธาตุจากพม่ามาบรรจุลงในพระธาตุ และได้พัฒนาเป็นวัดในปี พ.ศ. ๒๒๕๖ ตั้งชื่อว่า วัดจอมทองตราบถึงทุกวันนี้ วัดจอมทองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ กำหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รูปที่ ๑ พระครูสุวีรธรรมานุยุต มีรักษาการแทนเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระอนันท์ อภินนฺโท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,095