JA slide show
 
ข่าวและความเคลื่อนไหว
บรรยายโครงการอบรมพระภิกษุ - สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2014 เวลา 02:28

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ นายศักขรินทร์ จงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย น.ส.เดือนวิสาข์ หนูหงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมพระภิกษุ - สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2014 เวลา 07:20

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗  นายศักรินทร์ จงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 04:05

 
พิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 08:35

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายโครงการถวายความรู้พระสงฆ์ หลักสูตร "บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้"
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 09:20

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการถวายความรู้พระสงฆ์ หลักสูตร "บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้" หัวข้อเรื่อง "กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพระธรรมวินัยและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" ณ สวนธรรมภูสมะ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูแผนกธรรมและค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 07:52

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูแผนกธรรมและค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร

รายละเอียดการโอนเงิน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 07:27

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร

รายละเอียดการโอนเงิน

อ่านเพิ่มเติม...
 
โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 06:55

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ และพระเลขานุการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 เวลา 06:49

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมพิธีเปิดเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ฮ่องสอน บริเวณถนนเลี่ยงเมือง บ้านไม้แงะ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระราชวีราคม อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ
วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 08:05

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระราชวีราคม อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ ณ ศาลาประชุมสงฆ์ วัดก้ำก่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสุวิทย์  นนทวิศรุต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับสำนักงานฯ