JA slide show
 
ข่าวและความเคลื่อนไหว
บรรยายโครงการอบรมพระภิกษุ - สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2014 เวลา 02:28

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ นายศักขรินทร์ จงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย น.ส.เดือนวิสาข์ หนูหงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมพระภิกษุ - สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2014 เวลา 07:20

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗  นายศักรินทร์ จงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 04:05

 
พิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 08:35

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายโครงการถวายความรู้พระสงฆ์ หลักสูตร "บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้"
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 09:20

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการถวายความรู้พระสงฆ์ หลักสูตร "บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้" หัวข้อเรื่อง "กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพระธรรมวินัยและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" ณ สวนธรรมภูสมะ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูแผนกธรรมและค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 07:52

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูแผนกธรรมและค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร

รายละเอียดการโอนเงิน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 07:27

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร

รายละเอียดการโอนเงิน

อ่านเพิ่มเติม...
 
โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 06:55

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ และพระเลขานุการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 เวลา 06:49

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมพิธีเปิดเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ฮ่องสอน บริเวณถนนเลี่ยงเมือง บ้านไม้แงะ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระราชวีราคม อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ
วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 08:05

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระราชวีราคม อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ ณ ศาลาประชุมสงฆ์ วัดก้ำก่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสุวิทย์  นนทวิศรุต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนพระปริยัติฯ สามัญ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือพระสังฆาธิการ


คู่มือไวยาวัจกร


คู่มือการปฏิบัติงาน อ.ป.ต.


คู่มือการประเมินฯพัฒนาวัด


คู่มือเผยแผ่ฯภาคปฏิบัติการแบบฟอร์มและเอกสาร

พจนานุกรม


โดยพระธรรมกิตติวงศ์

ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

คำที่ชาวพุทธควรรู้


นักธรรม-บาลี


ธรรมศึกษา


ผลสอบนักธรรมสนามหลวง


ผลสอบนักธรรมสนามหลวง

ผลสอบ B-NET


ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในวัด

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มฯ


เจ้าคณะปกครองสงฆ์จังหวัด


พระญาณวีรากร
เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระไตรปิฎก


วัดสำคัญของจังหวัด

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ พร้อมกับการสร้างเมืองแม่ฮ่องสอน แต่เดิมอยู่เหนือสุดของเมืองจึงได้ชื่่อว่าวัดหัวเวียง
วัดพระธาตุดอยกองมู
ป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอยสูง

วัดจองคำ พระอารามหลวง
วัดจองคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ่

ระบบฐานข้อมูลวัด


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือพุทธศาสนิกชน


หลักการถือศีลปฏิบัติธรรม


รวมเว็บสำนักพุทธฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้86
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้138
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้610
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1025
mod_vvisit_counterเดือนนี้3223
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3749
mod_vvisit_counterทั้งหมดตั้งแต่พ.ค.5687192

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
Your IP:: 54.227.141.230
 , 
Today: เม.ย. 24, 2014