จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ (ประจำเดือนพฤศจิกายน) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ (กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,839