ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จแม่พันปีหลวง ณ ธรรมสถานขุนมงคล " ปลูกป่าปลูกธรรม” อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานกิจการคณะสงฆ์ ด้านสาธารณสงเคราะห์
วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอำเภอขุนยวม ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จแม่พันปีหลวง ณ ธรรมสถานขุนมงคล " ปลูกป่าปลูกธรรม” อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีหน่วยงาน บวร ทั้งชาววัด ชาวบ้าน และส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,691