วัดพระธาตุจอมกิตติ

วัดพระธาตุจอมกิตติ

          วัดพระธาตุจอมกิตติ รหัสวัด ๐๓๕๘๐๔๐๕๐๐๑ ตั้งอยู่ที่บ้านจอมกิตติ เลขที่ ๒๘๖ หมู่ที่ ๑๓ ถนนแม่สามแลบ ตำบล แม่ยวม อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ จำนวน ๔๖ ไร่ ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๘๗

อาณาเขต        ทิศเหนือ                จด       ที่สาธารณประโยชน์

                         ทิศใต้                      จด      ถนนใหญ่

                         ทิศตะวันออก        จด      หมู่บ้าน

                         ทิศตะวันตก           จด       ภูเขา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

                        อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร

                        ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตรสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔

                        กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๒ หลัง

                        ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ นอกจากนี้มี โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง ห้องน้ำ ๑๐ ห้อง

ปูชนียวัตถุ  - พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒ เมตร สูง ๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔

                     - พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒ เมตร สูง ๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔

                     - ปูชนียวัตถุอื่นๆ มี พระธาตุจอมกิตติ ได้บูรณะเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยการนำของพระภิกษุขิ่นตอง โฆสาวโร วัดอมราวาส

           วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๖ อดีตวัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สมัยพ่อหลวงชวน มีชัย ผู้ใหญ่บ้านจอมกิตติ เปลี่ยนชื่อบ้านน้ำดิบเป็นบ้านจอมกิตติ

การบริหารและการปกครอง

                     ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                     รูปที่ ๑ พระอธิการหม่อควา สีลธโร

                     รูปที่ ๒ พระอธิการพาเหาะ สุทฺธิญาโณ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,765