วัดดอยเกิ้ง

สำนักปฎิบัตรธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แท่งที่ ๑ วัดดอยเกิ้ง ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฎิบัตรธรรมประจำจังหวัด ตามมติมหาเถรคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๔๖

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๔๖ สังกัด มหานิกาย

นามเจ้าสำนัก พระอิธการนวชาต นามเดิม รองพล ฉายา ถารโร อายุ ๖๒ 

๗ พรรษา วิทยฐานะ นักธรรมเอก ,ปริญญาเอก(วุฒิสามัญ)

ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง

     รหัสไปรษณีย์ ๕๘๑๑๐

     โทร ๐๙๘๐๐๗๘๗๔๘


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,167