วัดพระธาตุดอยกองมู

สำนักปฎิบัตรธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่งที่ ๑ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบล จองคำ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นามเจ้าสำนัก/เจ้าอาวาส พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

มติ มส.ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๙


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,550