วัดป่าถ้ำวัว บ้านแม่สุยะ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่วัดป่าถ้ำวัว เป็นสถานที่พักคอยในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID -19

รายงานกิจการคณะสงฆ์ ด้านสาธารณสงเคราะห์

วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระครูวิมลภาวนานุศาสตร์ หรือหลวงตาสายหยุด เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว บ้านแม่สุยะ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่วัดป่าถ้ำวัว เป็นสถานที่พักคอยสำหรับชาวแม่ฮ่องสอน ที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด แต่ประสงค์กลับภูมิลำเนา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 เพื่อกักตัว 14 วัน ก่อนเข้าสู่ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,839