คณะสงฆ์อำเภอขุนยวมร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘  ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอขุนยวมนำโดยพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอำเภอขุนยวม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวบ้านปางตอง อำเภอขุนยวม ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามภารกิจงานสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การกำกับงานของ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,077