พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

      นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ตำบลปางหมู อำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📝 รายงาน: วิไลลักษณ์ /พศจ.มส.

📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/ พศจ.มส. ,สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,157