ประชุมปรึกษาหารือขอใช้สถานที่บริเวณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

        นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือขอใช้สถานที่บริเวณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน  สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะศรัทธาวัดพระธาตุดอยกองมู และคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมฯ ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาเปิดรับสมัครศึกษาต่อ  พระภิกษุสามเณร คณะสงฆ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชนทั่วไป ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📝 รายงาน: วิไลลักษณ์ /พศจ.มส.

📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/ พศจ.มส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,154