สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสภาพศาลาการเปรียญของวัดม่วยต่อ และวัดก้ำก่อร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้แทนคณะกรรมการวัด

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

          นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนายณัฐพล  วงค์อ้าย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาและเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสภาพศาลาการเปรียญของวัดม่วยต่อและวัดก้ำก่อร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้แทนคณะกรรมการวัด เพื่อจัดทำประเมินราคาการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญทั้ง ๒ แห่งดังกล่าวฯ และนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการจัดทำแผนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่อไป ทั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดม่วยต่อและวัดก้ำก่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

📝 รายงาน: วิไลลักษณ์ , ยลรวี /พศจ.มส.

📷 ภาพ: ยลรวี/ พศจ.มส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,162