พิธีทำบุญสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

       นางสาวหน่อแก้ว  อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัด จัดพิธีทำบุญสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระเดชพระคุณพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงศ์พีระ ชูชื่น ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฯ  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเดิม) ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ นางสาวหน่อแก้ว  อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัด ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,145