ลงพื้นที่บันทึกถ้อยคำเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนวัดร้างตกสำรวจ ณ วัดป่าโป่งหลวง (ร้าง) หมู่ ๑ ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๓.๐๐ น.

           นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนายณัฐพล  วงค์อ้าย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาและเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่บันทึกถ้อยคำเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนวัดร้างตกสำรวจ ณ วัดป่าโป่งหลวง (ร้าง) หมู่ ๑ ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับพระครูปลัดนิพนธ์ สนฺจิตฺโต พระสงฆ์ผู้ดูแลและริเริ่มในการบูรณวัด และชาวบ้านผู้สูงอายุบ้านโป่งสา มาบันทึกข้อมูลให้ถ้อยคำแก่เจ้าหน้าที่ฯ ทั้งนี้ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ วัดป่าโป่งหลวง (ร้าง) หมู่ ๑ ตำบลโป่งสา  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📝 รายงาน: วิไลลักษณ์ , ณัฐพล /พศจ.มส.

📷 ภาพ: ยลรวี,ณัฐพล,กัปนาท/ พศจ.มส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,071