พิธีถวายประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการ "ธรรมจักรสีเขียว" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

       นางสาวหน่อแก้ว  อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการ "ธรรมจักรสีเขียว" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดแม่ปาง หมู่ ๑ ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระครูประสิทธิคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดแม่ปาง ประธานสงฆ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกฤตพล รชตเมธานนท์ นายอำเภอแม่ลาน้อย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะศรัทธา พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมฯ

        โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาประทานรางวัล "ธรรมจักรสีเขียว" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับวัดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วมโครงการ "ธรรมจักรสีเขียว" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  จำนวน ๒ วัด ประกอบด้วย วัดป่าถ้ำวัว และวัดแม่ปาง 

     ณ วัดแม่ปาง หมู่ ๑ ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📝 รายงาน: วิไลลักษณ์ /พศจ.มส.

📷 ภาพ: วิไลลักษณ์ / พศจ.มส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,173