ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ครบ ๑๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

       นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ครบ ๑๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฯ  ณ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: ยลรวี , วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส./สนง.ปชส.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,497