ประชุมคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

     

        สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยพระเดชพระคุณพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้แทนปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนวัดพระธาตุดอยกองมู ผู้แทนวัดพระนอน ผู้แทนวัดม่วยต่อ ผู้แทนวัดก้ำก่อ ผู้แทนวัดจองคำพระอารามหลวง ผู้แทนวัดหัวเวียง ผู้แทนวัดจองกลาง ผู้แทนวัดดอนเจดีย์ ผู้แทนวัดกลางทุ่ง ผู้แทนวัดปางล้อ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ในการนี้นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมฯ 

      ณ อาคารผู้สูงอายุ ชั้น ๒ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📝 รายงาน: ยลรวี,วิไลลักษณ์ /พศจ.มส.

📷 ภาพ: กัมปนาท/พศจ.มส./สนง.วธ.มส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,497