กองทุนสาธารณสงเคราะห์วัดพระธาตุดอยกองมู มอบน้ำดื่มจำนวน ๑๐๐ โหล ให้แก่ชุมชนป๊อกกาดเก่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่  ๓  เมยายน ๒๕๖๕

       กองทุนสาธารณสงเคราะห์วัดพระธาตุดอยกองมู โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู มอบหมายพระสมุห์หลง  อิทธิญาโณ เลข.จจต.หมอกจำแป่  มอบน้ำดื่มจำนวน ๑๐๐ โหล แก่ชุมชนป๊อกกาดเก่า ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทำถุงยังชีพมอบผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทุกท่าน ได้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,497