กองทุนสาธารณสงเคราะห์วัดพระธาตุดอยกองมู มอบโลงศพให้กับผู้เสียชีวิตไร้ญาติ แก่โรงพยาบาลศรีสังวาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ ๔  เมยายน ๒๕๖๕

      กองทุนสาธารณสงเคราะห์วัดพระธาตุคอยกองมู โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู มอบหมาย พระสมุห์หลง อิทธิญาโณ เลข.จจต.หมอกจำแป่ พร้อมด้วย คุณเทพินท์ พงษ์วดี มอบโลงศพให้กับผู้เสียชีวิตไร้ญาติ จำนวน 3 โลง ณ โรงพยาบาลศรีสังวาล ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ถ้าหากคณะศรัทธาท่านใดประสงค์อยากได้โรงศพไปมอบให้กับศพไร้ญาติ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยกองมู หรือ โทร. ๐๘๑-๐๒๖-๔๕๔๔  โทรสาร. ๐๕๓-๖๑๑-๒๒๑


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,497