ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกงาน เนื่องในโอกาสได้ผ่านการฝึกงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,868