ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
06 ประกาศพศ. มาตรการcovid19 ขรก.ผู้ปฏิบัติงาน.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,969