เสริมสร้างโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เทิดทูนสถาบันหลักของ กศน.ขุนยวม ซึ่งยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid – 19

รายงานกิจการคณะสงฆ์ ด้านสาธารณสงเคราะห์
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอำเภอขุนยวม ร่วมเสริมสร้างโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เทิดทูนสถาบันหลักของ กศน.ขุนยวม ซึ่งยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid – 19 ณ วัดโพธาราม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 โดยมี ผอ.พนิดา ติยะวัฒน์ นำคณะครูบุคลากรฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,839