วัดภูสมะฯณารามเปิดพื้นที่เป็นพื้นที่กักตัว-พักคอยการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระปลัดจิตตพัฒน์  อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดภูสมะณาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะศรัทธาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดพื้นที่วัดภูสมะฯณาราม สาขา 2 (ห้อยป๊อกจ่าน) ในเนื้อที่กว่า 60 ไร่ มีอาคารอยู่ 4 หลัง สามารถรองรับได้ราว 40 คน ให้เป็นพื้นที่กักตัว-พักคอย
 สำหรับบุคคลที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดหรือจากพื้นที่เสี่ยงทุกแห่ง ที่ต้องการเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาและจะต้องกักตัวรอดูอาการ 14 วัน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,550