ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานหลังใหม่ ต.ปางหมู อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมแจ้งภารกิจเร่งด่วนของหน่วยงานฯ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้งให้คำแนะนำและร่วมปรึกษาหารือการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,177