กิจกรรมมอบโล่ เงินรางวัล “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๐๐ น. นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมมอบโล่ เงินรางวัล “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอปาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะสงฆ์อำเภอปาย ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และคณะศรัทธาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ โดยนายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวถวายรายงานผลการประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,950