วิไลลักษณ์ อินต๊ะวงค์ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

       นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพระเดชพระคุณพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการอบรมฯ และกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนที่เข้าอบรม และนายมานพ คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากคณะสงฆ์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน คณะครูอาจารย์โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ เข้าร่วมฯ โดยการจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
บันทึกข้อความหนังสือภายใน.docx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 148,167