ประชุมเสวนาการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs สู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่

เมื่อวันพุธ ที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

      นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเสวนาการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs สู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่  โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีฯ นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ข้าราชการ ประชาชน  และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: ผอ.พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,530