ประชุมคณะกรรมการพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันพุธ ที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

       นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: ผอ.พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,522