ทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


🔸วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น.
ณ บริเวณหน้าวัดจองกลาง - หน้าร้านแฮร์ ไอดอล และบริเวณหนองจองคำ หน้าวัดจองคำ
🔸คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
🔸ในการนี้ นางสาวหน่อแก้ว  อุตโน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

📰 แหล่งข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
📸 ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 148,182