ทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

✨ทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
🔸ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. 
ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
🔸จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระเดชพระคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร พระนวกะ ในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
🔸ในการนี้ นางสาวหน่อแก้ว  อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมดังกล่าวฯ 
📰 แหล่งข่าว: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
📷 ภาพ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 148,173