ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ คพร.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

        นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายนายณัฐพล วงค์อ้าย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาพร้อมข้าราชการในสังกัดฯ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ คพร.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: ณัฐพล,วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส./สนง.ปชส.มส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,497