กิจกรรมเดินแบบ "เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต" ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

     นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายนายณัฐพล วงค์อ้าย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาพร้อมข้าราชการในสังกัดฯ  เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบ "เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต" ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าชาติพันธุ์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ อันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน พร้อมนี้มีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมฯ  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส./สนง.สาธารณสุข จ.มส.

      


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,497