ประชุมหารือกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและจิตศรัทธา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง วิธีการ เพื่อเตรียมการบูรณะซ่อมแซมสะพานซูตองเป้ วัดภูสมณาราม ซึ่งได้รับความเสียหายครั้งใหญ่จากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

         นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายนายณัฐพล วงค์อ้าย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาพร้อมข้าราชการในสังกัดฯ  เข้าร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและจิตศรัทธา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง วิธีการ เพื่อเตรียมการบูรณะซ่อมแซมสะพานซูตองเป้  วัดภูสมณาราม ซึ่งได้รับความเสียหายครั้งใหญ่จากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖  โดยมีพระปลัดจิตตพัฒน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดภูสมณาราม เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมจะคงไว้ของแนวสะพานในรูปแบบเดิม โดยกำหนดวันรื้อสะพานและเคลียร์พื้นที่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นี้ โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งทหาร ตชด. จิตอาสา ส่วนราชการ อบจ. อปท.ในพื้นที่ และศรัทธาประชาชน ทั้งนี้ได้กำหนดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมสะพานไม้ซูตองเป้ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ นี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป และผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมสมทบทุนซ่อมแซมสะพานไม้ซูตองเป้ สามารถร่วมทำบุญได้ ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๕๐๘-๐-๕๐๓๕๒-๑ ชื่อบัญชี วัดภูสมณาราม โทร. ๐๖๕-๕๗๑๕๑๒ (พระปลัดจิตตพัฒน์ อคฺคปัญโญ : เจ้าอาวาสวัดภูสมณาราม) หรือสแกนผ่าน App เติมบุญ วัดภูสมณาราม สามารถลดหย่อนภาษีได้

ณ วัดภูสมณาราม บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: กัมปนาท/พศจ.มส.

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,550