สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

       นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายนายณัฐพล วงค์อ้าย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาพร้อมข้าราชการในสังกัดฯ ลงพื้นที่ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๔ วัด คือ  คือ ๑.วัดโพธาราม อำเภอขุนยวม เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  ๒.วัดหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ๓. วัดป่าถ้ำวัว อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นอุทยานการศึกษาในวัด ๔. วัดห้วยขาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นอุทยานการศึกษาในวัด  โดยผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • 📝 รายงาน: ยลรวี ,วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: ยลรวี/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,550