จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๓๙ “แม่ฮ่องสอนเกมส์ ๒๐๒๓”

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.

     นายบำรุง ชำนาญจุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๓๙ “แม่ฮ่องสอนเกมส์ ๒๐๒๓” โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตพลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค ๕ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด และผู้แทนทั้ง ๑๕ จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

1f4dd.png

 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.

1f4f7.png

 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส./สนง.ปชส.มส.

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,765