สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการที่จะกำหนดบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระญาณวีรากร(จันทิมา จิตฺตสํวโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
       นายบำรุง ชำนาญจุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการที่จะกำหนดบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระญาณวีรากร(จันทิมา จิตฺตสํวโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง โดยมีพระเดชพระคุณพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ส่วนราชการ คณะกรรมการวัด และคณะศรัทธาเข้าร่วมการประชุมฯ ณ วัดหัวเวียง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.

📷 ภาพ: ยลรวี/พศจ.มส./สนง.วธ.มส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,839