ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

       นายบำรุง ชำนาญจุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัด จัดประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ประจำเดือนพฤศจิกายน) ประชุมรับมอบนโยบายจากสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แจ้งภารกิจของหน่วยงานฯ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานความก้าวหน้าแต่ละงานและงานที่จะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังเก่า ชั้น ๒ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📝 รายงาน: วิไลลักษณ์ /พศจ.มส.

📷 ภาพ: สอนเพชร/ พศจ.มส. 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,839